"נעמי שמר" הוא "בית ספר משוחח"

 
בית הספר "נעמי שמר" הוא "בית ספר משוחח", המציב במרכז העשייה שלו את מושג השיח בין כל באי בית הספר. השיח מהווה כלי פדגוגי, חברתי ורגשי מרכזי בהוויה הבית ספרית, תוך מיקוד בקידום רווחתם (well-being) הן המקצועית והן הרגשית של באי בית הספר.

המודל נשען על שלושה יסודות המאפשרים את קיומו: פינוי מרחבי זמן בתוך מערכת השעות לקיום של שיח, המשמשת מרחבי מקום המעודדים ומאפשרים שיח פתוח ופורה ומתן ליווי ותמיכה מקצועית לצוות החינוכי בקיום והפקת המיטב מההזדמנויות הללו לשיח משמעותי.

מרחבי השיח מתקיימים הן בקשר שבין תלמידים לתלמידים, הן בקשר שבין תלמידים למורים והן בקשר שבין מורים למורים (למידת עמיתים, שיח רגשי והכלה הדדית, שיח פדגוגי מעצים וכו').

הלמידה המשמעותית המקודמת כל העת בבית הספר היא גם למידה על עצמי כפרט וגם על תפקידי ותפקודי כפרט בתוך חברה, זו למידה של כלי תקשורת רבי עוצמה עם הזולת המקדמים את היכולת לייצר מערכות יחסים מאוזנות ולתפקד כחבר מועיל בחברה. כמו כן מתרחשת למידה של מיומנויות ביטוי והבעה בעל פה ההכרחיות לביסוס מקומו של הפרט בתוך החברה המודרנית.
 
 
סרטון למידה משמעותית בבית ספר נעמי שמר :   http://youtu.be/jfzaf1M6cRY 
טלרום מפעילה סליקת כרטיסי אשראי ותשלומים באינטרנט