ועדת אתר בית ספרי

ועדת האתר אחראית על עדכון התכנים אודות אירועים בית ספריים.
אנו מפיצים את ההודעות הבית ספריות.
 
נבחרת התלמידים:
כיתה ו1:
סיגל אגרונוב
ענבר יוסף
 
 
טלרום מפעילה סליקת כרטיסי אשראי ותשלומים באינטרנט