ועדה אורקולית

מי אנחנו?
ועדה אורקולית אחראית על כל נושא המוזיקה בטקסי בית הספר, הם אחראיים לארגן את המערכת, לשמור על תקינותה ולהשמע את המוזיקה הנדרשת בטקסים והפסקות פעילות.
טלרום מפעילה סליקת כרטיסי אשראי ותשלומים באינטרנט