מועצת התלמידים

מי אנחנו?
מועצת תלמידים אחראית לקשר בין תלמידי בית הספר ובין ההנהלה ומנסה ליישם את דעותיהם של תלמידי בית הספר ואחראית לשפר את בית הספר.    
טלרום מפעילה סליקת כרטיסי אשראי ותשלומים באינטרנט