בארץ אהבתי


 

משחק "ארץ עיר" להכרת ארצנו:

           תפזורת ארץ ישראל

 

י

פ

ו

ט

א

ר

ק

ל

ט

ל

י

ת

ח

י

ת

ו

צ

מ

ש

נ

ה

ת

ק

ו

ו

ה

ע

כ

ה

ב

מ

ס

ז

ל

פ

ט

ז

א

ר

ד

ג

ס

צ

כ

ע

ה

י

ח

ו

ל

ה

מ

ק

ג

ד

מ

כ

י

ג

ד

ע

ש

ת

מ

ו

נ

צ

ל

ש

ל

ו

מ

ו

ה

ב

צ

ס

ז

ת

ו

נ

ש

י

א

כ

פ

ט

נ

מ

כ

מ

ג

ד

ר

צ

ל

ע

מ

ב

נ

י

מ

י

נ

ז

א

ב

ה

ר

צ

ל

ג

י

צ

ט

א

ר

ג

ד

כ

ו

צ

ה

ל

י

נ

מ

ש

י

ר

ו

ש

ל

י

מ

ת

ס

ג

ה

ד

ל

כ

נ

ס

ת

י

ש

ר

א

ל

ח

ר

ד

ו

א

ר

ק

מ

ד

י

נ

ת

י

ש

ר

א

ל

ד

ע

נ

פ

י

ז

י

ת

צ

ת

מ

י

ר

ש

א

ט

ל

מ

ג

י

ל

ת

ה

ע

צ

מ

א

ו

ת

 

מחסן  מילים:

מדינת ישראל , דגל , סמל , נשיא , שלום , ציון , בנימין זאב הרצל ,

יום העצמאות , זהות , התקווה , טלית , כוכבים , ירושלים , עליה ,

מגילת העצמאות , מגן דוד , כנסת ישראל , ענפי זית , צהל , מנורה.

 

כ"ט בנובמבר

Upgrade your email with 1000's of cool animationsכ"ט בנובמברUpgrade your email with 1000's of cool animations


לחץ על הקישור הבא  ולמד על כ"ט בנובמבר.
 נסה להגיע למיליון!!!!

http://www.mehalev.org.il/kt_november.ppt


 
הכנסו לקישור הבא ויחד נלמד על ירושלים בירת מדינת ישראל, נסכם את הפעילות בחידון וירטואלי:
"מעורב ירושלמי" 
שיעורים מקוונים לרגל 40 שנה לאיחוד ירושלים.
התכנים בהם נעסוק:
ירושלים בירת ישראל
על המפה- מטיילים בירושלים
היציאה מן החומות
סיור וירטואלי באתרים בירושלים
 

טלרום מפעילה סליקת כרטיסי אשראי ותשלומים באינטרנט