לגברת דליה פרידמן השלום והברכה

מזכיר הקיבוץ, אברהם נתנזון, העביר אלי את מכתבך מיום 05.01.2006.
אני מוכן לסייע לך במתן כל מידע שיידרש אודות הקשר בין קיבוץ אילת לנתניה.
קיבוץ שובל נוסד כ"קיבוץ אילת" ביום 14 ביוני 1944 במחנה של מצפה הים, צפונה לנתניה.
חזון הקיבוץ היה להתיישב באילת. זה לא נסתייע. נבחרנו לישב אחת מתוך 11 ההיאחזויות החדשות בנגב,
שעלו על הקרקע במוצאי יום הכיפורים 1946, התש"ז. הדבר נעשה בחשאיות גמורה, מאחר וחוקי המנדט הבריטי לא התירו התיישבות חדשה בנגב. עם עלית חברינו לאדמות "ביר-זבללה" היא שובל דהיום, נחצה הקיבוץ לשני חלקים. פלוגה מצומצמת החזיקה בנקודה בנגב, בעוד רוב החברים והחברות עם הילדים נשארו בנתניה. רק עם סיום מלחמת השחרור נתאחד הקיבוץ מחדש עם העברת הנשים והילדים מנתניה לנגב.
במחנה של הקיבוץ במצפה הים פיתחנו את ענפי הקיבוץ הראשונים: כאן נוסד ענף הרפת, שהוא היום אחד הענפים הגדולים במשק שלנו. נשות עין התכלת באו מדי בוקר לקנות חלב טרי בקיבוץ. כמו כן נוסד שם ענף הלול. בשטח הקטן שעמד לרשותנו גידלנו מספוא לפרות. בנתניה פיתחנו מסגריה מיכנית וגם נגריה מכנית.
חברתנו שולמית הקימה סנדלריה, ולקוחותיה באו מעין התכלת נווה שלום, אביחיל, ומחבצלת.
חברינו היו חברים בהגנה והשתתפו גם בהעלאת עולים לחוף.
ברצון אספק לך מידע נוסף במידה ותהיי מעוניינת בכך.

בברכה
יוסף צור
קיבוץ שובל
ד.נ. נגב 85320
טל. 08-9916373
josephzur@shoval.org.il

טלרום מפעילה סליקת כרטיסי אשראי ותשלומים באינטרנט