בית הספר זכה במקום שלישי בתחרות אימוץ אתרים! בית ספר "יהודה הנשיא" אימץ את אתר "מצפה הים". אימוץ אתר, מגביר את הקשר של הלומד לישוב, תוך טיפוח התנהגות ערכית חיובית, ועשייה למען הישוב כיום. אימוץ אתר, מפתח כישורי למידה מגוונים, תוך התמודדות עם משימות אקטואליות בזיקה אל מורשת העם והארץ. פעילות זו מעודדת לאחריות, אכפתיות וגאווה. המקום משמש מוקד לפעילות בית ספרית עם הורים ואנשי הישוב, כתוצאה מתגבר הקשר למורשת העבר.
ברכה מתרצה גרינפלד
[ברכה מתרצה גרינפלד]
טלרום מפעילה סליקת כרטיסי אשראי ותשלומים באינטרנט